terug naar hoofdpagina


Training

Verzuimpreventie én goed werkgeverschap Verliesmanagement voor HRM

Het is niet gemakkelijk wanneer je als HR-professional te maken krijgt met een collega die een groot persoonlijk verlies heeft geleden. Die bijvoorbeeld een dierbare heeft verloren, een ziekte heeft gekregen of zijn of haar baan kwijtraakt. Dit laatste komt in deze tijd van fusies en reorganisaties veel voor. Het kan dan heel moeilijk zijn om de vertrekkende collega te steunen en tegelijkertijd het team door die moeilijke tijd te loodsen.

Rouwen is geen ziekte en toch meldt veertig procent van de werknemers zich na verloop van tijd ziek en verliest uiteindelijk 7 procent zijn of haar baan. Als iemand te maken krijgt met een verlies, kan het zijn dat hij of zij een tijd niet optimaal kan functioneren. Toch kan met goede begeleiding uitval worden voorkomen. Uit een onderzoek naar het ondersteunen van rouwenden op het werk, blijkt dat HRM’ers weinig inzicht hebben in verliesverwerking en ondersteuning van medewerkers. Zij “wachten op signalen”, maar omdat ze niet weten waar op te letten, herkennen ze de signalen niet. Met deze training leer je verlies te signaleren en adequaat te handelen; Wat kun je als HR-professional doen, en wat kun je beter laten? Hoe zorg je ervoor dat verliesmanagement een plek krijgt binnen jouw organisatie?


Wat komt aan bod?

Onderwerpen:
- Overzicht van het brede spectrum van verlies
- Inzicht in verlies- en verwerkingsprocessen aan de
  hand van een driedimensioneel model.
- Beroepsmatige confrontatie met verlies
- Herkennen van signalen van rouw
- Systematisch in kaart brengen van verlies bij je collega
- Verliesdriehoek
- Een adequate omgang met je collega

Werkwijze:
- Theorie
- Demonstraties
- Oefeningen en reflectie

Doel

Na het volgen van de training heb je inzicht in verlies- en verwerkingsprocessen en in je kwaliteiten en mogelijkheden bij het omgaan met verlies. Daarnaast bouw je je eigen, beroepsmatige visie op over de aanpak bij verlies. Je hebt handvatten verworven voor beleid/verliesmanagement in je organisatie en een adequate omgang met medewerkers die met verlies te maken hebben.

Wilt u meer informatie over deze training?
Ga naar Informatieformulier

< terugterug naar hoofdpagina
allemaal psychisch   
   verlies op het werk   
   spelen   
   infoaanvraag   
 home
 patricia wouters
 kosten
 contact


terug naar hoofdpagina
terug naar hoofdpaginaterug naar hoofdpagina