terug naar hoofdpagina


Training

Training Verlieskunde in Coaching
Verlies is van alle tijden en kent vele vormen. Vaak denk je als eerste aan overlijden. Maar ook reorganisatie op het werk, werkloosheid, scheiding, ziekte of ongewenste kinderloosheid, zijn vormen van verlies waarmee mensen het moeilijk kunnen hebben. Tijdens een coachtraject kan (een eerder geleden) verlies een rol spelen. Wat kun jij doen als coach om een goede verliesbegeleiding te bieden, waarmee je het traject op een hoger plan brengt?

Werken met verlies vergt moed en vraagt om de kunst van het nabijblijven. Aan de hand van de theorie van Verlieskunde krijg je in deze training helder hoe je jouw coachee kunt begeleiden als er sprake is van een verlies van welke aard dan ook. De training ontvouwt het brede spectrum van verlies. Je leert het verlies op waarde te schatten, een coping-supportanalyse te maken om zo hulp op maat te kunnen bieden. Je krijgt inzicht in verlies en verwerkingsprocessen aan de hand van een driedimensioneel model. Je maakt kennis met de multimethodische verliesbegeleiding; een basismethodiek bij levensloopverliezen. En met deze training leer je je eigen kwaliteiten en mogelijkheden kennen bij het omgaan met verlies. Het uiteindelijke doel is het opbouwen van je eigen beroepsmatige en persoonlijke visie over aanpak bij verlies. Theorie, demonstraties en oefeningen wisselen elkaar af. Er zal worden gewerkt met eigen materiaal en inbreng van casuïstiek. Deze training biedt geen plaats om een persoonlijk verlies dieper uit te werken. Motto waaronder deze training wordt gegeven: “Je kunt je cliënt zo ver brengen als je zelf bent!”.

Wilt u meer informatie over deze training?
Ga naar www.verlieskundeincoaching.nl
Of vraag informatie aan via het Informatieformulier

< terugterug naar hoofdpagina
allemaal psychisch   
   verlies op het werk   
   spelen   
   infoaanvraag   
 home
 patricia wouters
 kosten
 contact


terug naar hoofdpagina
terug naar hoofdpaginaterug naar hoofdpagina