Verliesmanagement voor HR

Uit onderzoek blijkt dat HR-professionals vaak weinig weten van verlies- en veranderingsprocessen. Denk bijvoorbeeld aan: overlijden, reorganisatie op het werk, ontslag, werkeloosheid, scheiding, ziekte of ongewenste kinderloosheid. Het vergt nogal wat om een goede ondersteuning te kunnen bieden aan de medewerkers die hiermee te maken hebben. Als op het werk echter geen aandacht hiervoor is, blijkt dat na verloop van tijd 40% zich ziek meldt en 7% uiteindelijk zijn of haar baan kwijtraakt. Wat kun jij doen in jouw rol? En hoe ga je zelf om met grote veranderingen?

Wat is het resultaat?

Na deze training heb je een grondige theoretische kennis rondom verlies en transitieprocessen. Denk hierbij aan persoonlijke verliezen. Maar ook werkgerelateerd verlies naar aanleiding van reorganisaties of ontslag, heeft een belangrijke plek in deze training. Je bent in staat signalen van verlies te herkennen en de impact ervan op waarde te schatten. Je hebt handvatten aangereikt gekregen om adequaat te kunnen handelen; Wat kun je doen voor je collega en wat kun je beter laten? Je weet bijvoorbeeld om te gaan met een vertrekkende collega én ondertussen het achterblijvende team te ondersteunen. Tot slot heb je handvatten gekregen om veranderings- en verliesmanagement een plek te geven in je organisatie.

Wat ga je doen?

We behandelen theorie rondom verlies en transitieprocessen en koppelen deze aan demonstraties, oefeningen en reflectie. Zo krijg je bijvoorbeeld een overzicht van het brede spectrum van verlies en inzicht in verlies- en rouwprocessen. Dat doen we aan de hand van een driedimensioneel model. Je leert signalen van rouw te herkennen en verlies bij je collega systematisch in kaart te brengen. En je leert met deze training je eigen kwaliteiten en mogelijkheden kennen bij het omgaan met verlies en verandering.

Voor Wie?

Deze training is geschikt voor HR-professionals. De groepen bestaan uit minimaal 6 en maximaal 10 deelnemers. Wil je deze training binnen jouw organisatie met je hele team volgen? Deze training wordt ook incompany gegeven. Neem contact op voor de mogelijkheden.

Patricia Wouters

Psychosociaal therapeut - Trainer - Interventiekundige

Betrokken - Open - Nuchter

Voor jezelf
Voor organisaties
Voor professionals