Doorverwijzing

Als arts heb je zorg voor je patiënt en zoek je een behandelaar voor de juiste begeleiding. Als coach kun je soms voelen dat er een grens zit aan dat wat jij je coachee kunt bieden. Als psycholoog heb je gewerkt aan het trauma van je cliënt, maar wat te doen met de rouw? Of misschien werk je met een cliënt en is er daarnaast nog relatietherapie nodig.

Graag overleg

Ik waardeer het als je contact opneemt voor overleg. Zo kunnen we samen kijken of ik de juiste behandelaar ben en jouw aanvullende informatie geeft mij inzicht in de context van de problematiek. Graag ontvang ik vooraf een toestemmingsformulier, ondertekend door cliënt, via de mail. Voor mijn begeleiding is geen verwijsbrief nodig. De cliënt kan zelf een afspraak met mij maken.

Indicaties voor doorverwijzing zijn:

Stressklachten, Burnout of overspanning, aanhoudende rouwreacties, paniek- en angstklachten, depressieve klachten, SOLK, relatieproblemen. Denk ook aan de volgende situaties: Iemand heeft moeite met aanpassing na verlies van werk. De moeder van een ernstig ziek kind heeft klachten van stress en overbelasting. De partner van een patiënt in terminale fase weet niet om te gaan met het naderende einde. Een echtpaar heeft een kind verloren en zij dreigen elkaar te verliezen door verschillen in het omgaan met de rouw.

 

Patricia Wouters

Psychosociaal therapeut - Trainer - Interventiekundige

Betrokken - Open - Nuchter

Voor jezelf
Voor organisaties
Voor professionals