Wat anderen zeggen

In mijn coachingstraject “Leven als kunst” voor mensen die kanker hebben of hebben gehad staat het verwerken van verliezen centraal. Een prachtig werkveld als coach, maar ook een spanningsveld. Waar liggen mijn kansen, grenzen en mogelijkheden? Verlieskunde in coaching was voor mij dan ook een waardevolle training. Informatie, uitleg van methoden, reflectie en uitwisseling van ervaringen hebben, samen met de voorbeelden van Patricia uit haar praktijk, bijgedragen aan mijn ontwikkeling. Ik heb Patricia ervaren als expert in verliesbegeleiding, met passie voor haar vak.

Inge Hidding-Toornstra | MiPasado personal coaching & art projects

Al mijn zintuigen inzetten om een cliënt te begeleiden, dat is wat ik van Patricia geleerd heb in haar training Verlieskunde. Vanuit een gedegen theorie en haar vakmanschap heeft ze mij op verschillende niveau’s laten ervaren hoe ik als coach én als mens kan werken met mijn cliënt bij verlies. Voor mij een yes!-moment omdat ik bij Patricia een bevestiging zag van hoe ik graag mijn cliënten begeleid. Door het inzetten van haar eigen kwetsbaarheid wordt de training een intense en persoonlijke ervaring waarin haar professionaliteit voorop staat. Een aanrader voor álle coaches omdat verlies zich altijd en overal voordoet.

Jenny van Velzen | Coach/Rouw- en Verliesbegeleider

Vermeld in de LVSC Nieuwsbrief: “Op 12 mei werden we door Patricia Wouters, die als trainer / begeleider gespecialiseerd is op het gebied van verliesbegeleiding en verlieskunde, bepaald bij de effecten van verlieservaringen. ‘We’, dat wil zeggen 25 supervisoren en coaches uit de regio. Dat was een behoorlijk grote groep voor een dergelijke, persoonlijke en intensieve thematiek. Immers, iedereen kent verlieservaringen. Desondanks was juist het persoonlijke de insteek, die Patricia koos. Levendig en dynamisch, vanuit persoonlijke betrokkenheid en ervaring, bracht ze ons bij die eigen ervaringen. Vanuit die eigen verlieservaring ontwikkel je een bepaalde gevoeligheid voor de verliesbeleving van je cliënten. Behalve dat je daardoor geraakt kunt worden, levert dat je ook ‘materiaal’ (inzicht) op om je supervisant of coachee verder te brengen. Want op hun beurt worden onze cliënten ook geraakt door verlieservaringen van mensen met wie zij te maken hebben op ‘de werkvloer’.
Opvallend was de zorgvuldige, procesmatige benadering en werkwijze van Patricia. Voor mij (ik ben naast supervisor ook gestalttherapeut) herkenbaar: zo leerden we dat tijdens de gestaltopleiding. Uit de evaluatie bleek grote waardering voor het thema en de aanpak. Het smaakte duidelijk naar meer; één avond bleek te kort.”

Riek van Haeringen | Regiocontactpersoon regio Zwolle LVSC

Ik vond het een heel leerzame en diepgaande training. Patricia is een enthousiaste, betrokken en zeer empathische trainer/coach. Ze zorgt met veel respect voor het welzijn en de veiligheid van de deelnemer en de groep. Met haar creativiteit en grote kunde weet ze het vertrouwen van de deelnemer (en cliënt) te verkrijgen waarna deze zich helemaal kan overgeven.

Els Verheijen | WMO Consultancy

Ik heb de driedaagse training Verlieskunde in Coaching gevolgd bij Patricia Wouters en dat waren drie bijzondere dagen! Het heeft me (weer) veel over mezelf geleerd: onder andere over hoe ik zelf met rouw omga en welk verlies in mijn eigen leven nog om aandacht vraagt. En het heeft me veel inzicht gegeven in het thema ‘verlies’: hoe herken je het, hoe ga je ermee om & hoe blijf je écht bij de client? Een mooi en kwetsbaar onderwerp dat nu meteen al meer aandacht en ruimte krijgt in mijn eigen coach- en trainingspraktijk. Dank Patricia voor je enorme bevlogenheid en liefde voor ‘het vak’ en voor de mens. Deze drie dagen hebben me op veel fronten de ogen geopend. Waardevol!

Nanja Tiggelaar | Coach/Trainer

Rouw en verlies zit verweven in mijn werk en ik heb persoonlijk ook verliezen geleden. De driedaagse training leek een soort van “thuiskomen”. Dit klinkt wazig, dat ben ik niet! Maar voor mij vielen puzzelstukjes op zijn plek. Dingen die ik vanuit intuïtie deed met cliënten werden voor mij door de ervaring van Patricia, in een theoretisch jasje gestoken en dit maakt dat ik nu aan een traject/therapie meer een begin en eind kan maken. Patricia geeft de ander de ruimte om zijn of haar eigen proces, op zijn of haar eigen tempo te volgen. Fijn voor mij was dat ze zo open stond voor non-verbale beeldende technieken in rouw en verlies. Ik heb me gehoord en gezien gevoeld. Iets wat m.i. binnen rouw en verlies twee belangrijke items zijn!

Bertine Koens | Vaktherapeut Beeldend

Vanuit mijn werk en vanuit persoonlijke interesse in rouwverwerking ben ik begonnen aan de training bij Patricia Wouters. Verlies op heel veel terreinen kan ingrijpende emotionele gevolgen hebben voor de persoon en zijn omgeving. Patricia weet op een integere en soms confronterende manier inzicht en diepgang in de materie te brengen. Dit wordt begeleid door praktische ervaringen die me, naast de theorie, ideeën en inspiratie gaven om zelf verder met verlies bij mensen aan de gang te gaan. Patricia daagt deelnemers uit om zijn of haar grenzen t.a.v. verlies in eigen leven te verkennen, met respect voor de grenzen die deelnemers zelf niet over willen gaan. Immers, iedere deelnemer heeft zijn eigen levenservaring en kan, samen met het instrumentarium wat Patricia aanreikt, leren en invoelen bij een cliënt wat er aan begeleiding gegeven kan worden. Ook het zelfvertrouwen groeit bij deelnemers, doordat een ieder beseft dat elke begeleider zijn eigen vorm moet vinden om mensen te begeleiden. Zo heeft Patricia, door het uitvoeren van begeleidingsacties bij cursisten zelf, laten zien dat zij haar eigen stijl heeft ontwikkeld: invoelend, respectvol, integer, hard als het moet maar zacht als het kan, waarbij de cliënt altijd voorop staat. In drie dagen behandelt Patricia een scala van onderwerpen die mij aangezet hebben tot het verder verdiepen in aspecten van verlies. Het was intensief, maar het waren drie waardevolle dagen voor mij.

Helma | P&O; adviseur bij een non-profitinstelling

Ik vond het een geslaagde training. Ik heb Patricia als een zeer ervaren en deskundige trainer ervaren die zeer respectvol met verlies en rouw van de deelnemers omging. Ik beveel haar van harte aan bij eenieder die hiermee te maken krijgt, niet alleen voor een training maar ook om zelf begeleid te worden.

Lies Dam | Loopbaancoach

De training wilde ik gebruiken om in coaching specifieke verliesverhalen te kunnen bespreken en begeleiden. Dat doel heb ik kunnen realiseren, maar ik heb meer bereikt dan dat: ook persoonlijk heb ik geleerd door de oefeningen in de training en door te werken met het materiaal van de trainster, Patricia Wouters. Zij gaat in de training effectief en integer om met situaties die deelnemers aangeven. Een aanrader als verdieping voor iedereen die mensen begeleidt in persoonlijk functioneren!

Kristin Dekkers | JMD Advies

Het doel van mijn deelname aan de training was om meer inzicht te krijgen in het effect van verlies op gedrag. Hiermee denk ik mensen bij verlies van hun functie, gezondheid of baan beter te begrijpen en te begeleiden. In deze driedaagse heb ik veel inzicht gekregen in de relatie tussen iemands eerste ervaringen met verlies en in het gedrag dat hij of zij vandaag de dag laat zien. En als extraatje heb ik ook veel inzicht en begrip gekregen over hoe dat bij mijzelf werkt. Ik vond het indrukwekkend om te zien, maar vooral ook te ervaren, hoe een begeleider zichzelf als instrument kan inzetten. De oprechte, warme directheid van Patricia is een waardevolle kracht.

Sharon van Leest | Trajectadviseur Bouw en Infra

Steeds vaker word ik met het onderwerp ‘ Verlies’ geconfronteerd in mijn werk. Het kan zijn dat ik er gevoeliger voor ben geworden. Ik kreeg steeds meer behoefte om meer handvatten te krijgen hoe ik hiermee in mijn coachingspraktijk en als begeleidingskundige binnen organisaties, kan omgaan. De training die ik bij Patricia volgde was precies wat ik zocht: informatief, ervarend, ontdekkend, spannend en inspirerend. Patricia heeft veel praktijkervaring en weet daarmee de theorie te verlevendigen. Daarnaast is zij als trainer in staat om je ook praktische leerervaringen op te laten doen. Een aanrader!

Inge Hoogeveen | Begeleidingskundige

Voor mij is Patricia een gedreven professional in hart en nieren voor haar werkterrein verlieskunde. Haar betrokkenheid, passie en kundigheid en de manier waarop ze haar sessies begeleidt zijn sprankelend. Ik kan iedereen die stappen wil maken in verliesbegeleiding Patricia van harte aanbevelen.

Stephen Steijger | Trainer, coach en assessor voor mensen die het beste uit zichzelf en hun baan willen halen

In mijn werk als coach, supervisor, mediator en trainer ontmoet ik veel mensen die in hun leven te maken hebben gehad met een verlieservaring. Deze ervaring kleurt het leven en is van invloed op het leven na deze ervaring. Hoe mensen hier doorkomen is heel verschillend. In de driedaagse training Verlieskunde in Coaching zijn we gestart vanuit onze eigen ervaring met verlies. Opvallend is dat ieder zijn verlies op een heel persoonlijke manier ervaart en dat ieder verlies weer anders is. Vanuit dit besef hebben we gekeken naar de verschillende manieren waarop mensen met hun verlies omgaan. Theorie en praktijk zijn goed met elkaar verbonden. De training heeft mij een hernieuwde kijk op het werken met verlies opgeleverd. In mijn gereedschapskist heb ik een aantal oude instrumenten vervangen en nieuwe toegevoegd. De groep was open, vertrouwd en respectvol mede dank zij de persoonlijke rol van onze trainer Patricia. Nogmaals, dank daar voor!

Auke Bos

Ik heb de verdiepingstraining Verlieskunde in Coaching om verschillende redenen gevolgd. Ten eerste ontmoet ik in mijn praktijk veel cliënten die te maken hebben met diverse vormen van verlies, dus was er bij mij behoefte om me verder te verdiepen in de begeleiding hiervan. Ten tweede, werd ik echt geraakt door het enthousiasme en de passie die Patricia uitstraalde op de NOBCO-Conferentie. Ze heeft op zo’n prettige en natuurlijke manier, zoveel kennis en kunde overgedragen, dat het me lang zal bijblijven, ik er lang van zal nagenieten en er heel veel van heb geleerd. Haar enthousiasme, haar passie voor haar werk, haar betrokkenheid en haar gevoeligheid hebben me enorm aangesproken en geïnspireerd. Patricia is een aanrader voor iedereen!!

Ferrie Damhuis | PBL-Coaching & Training

Drie daagse “snelkookpan”:
Up-to-date qua wetenschappelijke ontwikkelingen in de verlieskunde: de transitie curve is niet meer van deze tijd. Veel toepasbare oefeningen en inzichten waarmee ik direct aan de slag ben gegaan in coach-trajecten. On the way meer inzicht in je eigen verlieservaringen en flinke ontwikkel-stappen daarin gezet. Kortom een aanrader, dank Patricia!

Marianne Geersing | Loopbaanadviseur/Trainer

Patricia’s slogan: “Je kunt je cliënt zover brengen als je zelf bent” was voor mij de aanleiding om deze training te gaan volgen en met mijn persoonlijke ontwikkeling aan de slag te gaan. Ik kijk terug op een geslaagde 3-daagse. De verkregen inzichten en ervaringen kan ik benutten als loopbaancoach bij de begeleiding van mensen in mijn werk. Het belangrijkste ingrediënt voor de geslaagde training was echter de bijdrage van Patricia: Haar professionaliteit op het vlak van Verlieskunde, haar passie en nabijheid waarmee ze mensen daadwerkelijk weet te raken. Ik kan de training van harte aanbevelen!

Angela van Berkel | Angela van Berkel Coaching en Advies

Ik werd me tijdens deze intensieve en inspirerende training steeds meer bewust dat verlies een gegeven in ons leven is, wat als een rode draad door ons leven loopt en meer bestrijkt dan de dood van een dierbare. We verliezen ons hele leven lang, door groot te worden, te veranderen van werk, te verhuizen, te verlaten of verlaten te worden. Afscheid te nemen van vele dingen in ons leven. Verlies van dromen, onmogelijke verwachtingen, werk, gezondheid en het verlies van ons jonge zelf, ouder worden. Als coach/counselor ben ik me veel bewuster geworden hoe belangrijk het is aandacht te hebben voor verlies. Hoe is iemand gehecht, hoe is hij of zij omgegaan met gebeurtenissen in zijn/ haar leven. Deze vragen gelden ook voor mij als deelnemer van de training, belangrijk om als begeleider mijn eigen verliezen goed in beeld te hebben en de gevoelens die daar bij horen aan te durven gaan.
Patricia heb ik leren kennen als een kundige, gepassioneerde trainer. Zij schept een veilige sfeer en heeft ons als groep 3 dagen meegenomen in deze interessante materie. De opdrachten hebben we eerst zelf uitgevoerd en vervolgens nemen we ze mee in ons werk als begeleider. Verrijkend in mijn gereedschapskist, inspirerend en leerzaam. Kortom een aanrader!

Ank Stegenga | Senior consultant, loopbaanprofessional

Er zijn weinig trainingen die zo effectief mijn vakvrouwschap hebben beïnvloed. Patricia is een wezenlijke inspiratie voor me; niet alleen haar inhoudelijke kant, maar ook haar houding als coach: haar ruimte, haar aandacht en haar bereidheid om er volledig te ‘zijn’ (zoals ze zelf zegt: “all the way!”).

Tineke Bloemen | Tineke Bloemen Personal Coaching

In samenwerking met het Tijdschrift voor Coaching heeft woutersvandam een plek in de Driedaagse training verloot. Barbara was de gelukkige winnaar! Zij schreef een prachtige recensie over haar ervaring in deze training voor het Tijdschrift. Je kunt het artikel hier lezen.

Barbara Lammerts van Bueren | Coach

De training Verlieskunde in Coaching stond al jaren op mijn verlanglijstje, en terecht! Wat een mooie training is dat. Ik heb geleerd dat in alle pijn een vorm van verlies schuil gaat. In de training komt ruimschoots aan bod hoe dat er in de praktijk uitziet, hoe mensen ermee omgaan en wat er van mij als coach wordt gevraagd om cliënten daarin professioneel te begeleiden. Fijn dat theorie en oefeningen elkaar afwisselen zodat ik zelf heb kunnen ervaren hoe belangrijk nabijheid is.
Heel erg bedankt Patricia, voor het delen van je kennis en ervaring, je zorgvuldigheid en je bereidheid naar ons te luisteren.

Nicolette de Wijn | Coach/Trainer

Patricia, wat heb je in 3 dagen veel kennis en ervaring overgedragen. Wat heb je veel kennis en ervaring laten ervaren en voelen. Een mix van methoden, voordoen, doen en voelen, was voor mij heel leerzaam. Ik weet en voel nu hoe het is en wat ik er mee kan. Dit was voor mij belangrijk om ook in mijn begeleiding mijn cliënten zorgvuldig en vanuit stevigheid te kunnen begeleiden. Dank voor waar ik als coach mee aan de slag kan en dank voor waar ik als Esther mee aan de slag kan!

Esther Roelofs | Loopbaancoach en Trainer

Bij verlies denk je al snel aan overlijden van een dierbare, rouwen om iemand die overleden is. In de cursus bij Patricia realiseerde ik me, dat verlies al vanaf de geboorte meegaat in ons leven, als een soort van maatje bij ieder van ons hoort. Talloze momenten van verlieservaringen komen weer naar boven en in diverse vormen dienen ze zich aan. Verlies blijkt ons gevoelsleven en onze zelfkennis te verrijken als je het verlies onder ogen durft te zien, aan kunt kijken. Zorgzaam begeleidt Patricia ons door de theorie en oefeningen heen met als huiswerkopdracht een gedegen onderzoek van specifieke verlieservaringen. Het fijne hiervan is, dat je tijd kunt nemen voor bezinning en deze vragen direct toe kan passen in je eigen coaching en begeleiding. Patricia combineert relevante verlieservaringen van haarzelf, haar cliënten en van de cursisten met oefeningen uit verschillende begeleidingsmethodieken. Door haar fijnbesnaarde manier van afstemmen weet zij elk groepslid te prikkelen om een stap in verdere bewustwording te zetten. Mij is duidelijk geworden, dat omgaan met verlies als het ware een slingerbeweging is tussen werken aan rouw en integreren in het leven van alle dag. Ieder van ons kan keuzes maken, telkens weer opnieuw, erkennen dat je steun mag vragen zonder jezelf te veroordelen creëert nieuwe vrije ruimte waarin afscheid en ontmoeten elkaar duurzaam verduren. Een feest van herkenning in hoe ook ik als begeleider werk met cliënten en een must voor ieder zowel persoonlijk als ook in de rol van coach/therapeut.

Agnes Tuinte | Personeelscoach

Een stevige theoretische basis, een kast vol (praktische) handreikingen en een rugzak vol ervaring, maken dat Patricia Wouters een uiterst waardevolle training aanbiedt. Zij weet een goede balans te houden tussen het eigen verhaal van de cliënt en het eigen verhaal van de coach. Dit maakt dat zij als mens dichtbij kan en mag komen, maar nooit rolonduidelijk wordt als professioneel coach. Het was een voorrecht deel te mogen nemen aan deze coachtraining.

Johan Massier | Loopbaancoach

Ik ben geraakt door jouw interactieve begeleiding die jij mij in deze driedaagse hebt aangereikt. Je passie, integriteit, kennis en kunde rond dit thema verlies, wat veel verder gaat dan leven en dood in fysieke zin, hebben mij een verdieping en uitbreiding van de reikwijdte van het thema aangereikt. Ik heb zelf waargenomen en ervaren in deze training hoeveel verlies er in ieders leven plaatsvindt. Het mijne en het jouwe niet uitgezonderd. Om dat in mijzelf waar te nemen en te kunnen ervaren op een andere dan de gebruikelijke rationele wijze is voor mij een belangrijk leermoment geweest in deze driedaagse. Dit thema rond verlies heb jij je de afgelopen jaren zo eigen gemaakt, uitgewerkt, verdiept en verbreed, dat ik kon ervaren dat het helemaal van jou is geworden. En dat jij dat helemaal bent aangegaan. Ik denk dat jij daarom voor ons als deelnemer een energiebron was waar wij ons actief, liefst net buiten onze comfortzone, aan hebben kunnen laven. Jouw eigen energiebron heb ik zich steeds zien vernieuwen. Ook je bereidheid om vragen en opmerkingen van anderen om je heen serieus te nemen en steeds weer opnieuw aan je eigen ervaringen te toetsen, heeft mij getroffen. Door deze werkwijze ben jij voor mij heel present geweest en een bron van energie, die anderen steeds opnieuw uitnodigt om nieuwe stappen te zetten, op een voor hen helende wijze.

Yvonne de Kruijff | De Kruijff Consult

De training Verlieskunde in Coaching beslaat een veel breder gebied dan rouw Het is een breed en diep vakgebied waarin veel valt te leren. Deze training van Patricia Wouters geeft een mooi overzicht van een groot aantal aspecten van verlieskunde. Hierdoor heb ik een scala van tools verzameld die ik nu regelmatig in mijn werk aanwend. Met stressmanagement als specialisatie, had ik al ondervonden hoeveel stress onverwerkt verlies of verdriet met zich meebrengt. Voor mij is het heel waardevol om geleerd te hebben hoe dit te doorgronden en hier op een gefundeerde manier mee aan de slag te gaan.
Patricia Wouters brengt haar rijkdom aan kennis en ervaring met hart en ziel over op de groep. Haar passie voor mensenwerk blijkt ook uit de manier waarop zij moeiteloos openheid en veiligheid in de groep brengt. Zo heeft onze groep niet alleen veel van Patricia geleerd, maar ook veel van elkaar. Onmisbare materie voor iedereen die met mensen werkt!

Ellen Jansen | Take a Turn

Patricia Wouters

Psychosociaal therapeut - Trainer - Interventiekundige

Betrokken - Open - Nuchter

Voor jezelf
Voor organisaties
Voor professionals