Teamtrajecten

Samenwerken in een team gaat niet vanzelf, maar vraagt om continue aandacht en coaching. Want elke organisatieverandering of persoonlijke verandering kan impact hebben op de samenwerking in een team. Hebben jullie daarbij aandacht voor de onderstromen en verschillende belangen?

In een teamtraject ontdekken jullie hoe de teamleden zich tot elkaar verhouden. Welke rollen pakken jullie en hoe kijken jullie naar elkaar? Waar zit spanning of weerstand? Jullie ontdekken hoe veranderingen en koerswijzigingen het bestaande systeem kunnen beïnvloeden en hoe jullie daar zelf invloed op hebben.

Hoe?

Een teamtraject start met een uitvoerige intake. Daarna volgen afzonderlijke gesprekken met de teamleden. Op basis hiervan formuleren we de doelstelling voor het traject. In zo’n traject wordt duidelijk waar jullie staan ten opzichte van elkaar. Welke onderstromen spelen er? Hoe veilig is het en hoe staat het met het vertrouwen in elkaar? In hoeverre durven jullie elkaar aan te spreken? Mijn begeleiding is intensief, ik dring door tot de kern, observeer, ondertitel en confronteer. Ik werk multimethodisch en systematisch. Dat wil zeggen dat ik de methode of techniek inzet die op dat moment nodig is, dus zonder vastomlijnd draaiboek. Maar wel grondig voorbereid!

Ik zoek de grenzen en pijnpunten op. Daarbij spelen we geen rollen, maar roepen wel situaties op en ontregelen die. Zo komt er naar boven wat er nooit gezegd wordt en wel nodig is. Ook ontdekken we verborgen drijfveren en krachten. Je merkt welke invloed je op jezelf en anderen hebt en welke keuzes je daarin kunt maken. Met als doel om duidelijk te krijgen welk gedrag het beste werkt om te groeien. Als individu en als team. Jullie zullen meer betrokkenheid gaan ervaren, leren verantwoordelijkheid te nemen om uiteindelijk gezamenlijke doelen na te streven.

Patricia Wouters

Psychosociaal therapeut - Trainer - Interventiekundige

Betrokken - Open - Nuchter

Voor jezelf
Voor organisaties
Voor professionals